• 0532 233 10 59

Azot Gazı

Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.

TSE standartlarına göre sıvı / gaz azotun 1.sınıfının safiyeti minimum % 99,999 2. Sınıfının safiyeti minimum % 99,99 olmalıdır. (TSE- TS 3192) Tüpün dış rengi YEŞİL RAL 6029 dur ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TSE 11169)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Monekül Ağırlığı : 28,01 g/ mol
Yoğunluğu (sıvı,-186°C’de) : 0,808 kg/ dm³
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm) : 1,25 kg/ m³
Kaynama Noktası (1 atm) : -196°C
Erime Noktası (1 atm) : -210°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 0,967

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha hafif bir gazdır.Azot zehirli değildir. Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür, belirtileri hızlı ve güçlükle alınan teneffüs , mide bulantısı, kusma , hızla yorulma ve bilinç altının kapanmasına müteakip ölümdür.

DİKKAT! BOĞUCU GAZ

Yüksek oranda boğucudur. Havadan biraz daha hafiftir. Azot korozif değildir, proses basıncına dayanıklı her türlü metal ile kullanılabilir.
Sıvı azot ile direkt temas deride don yanığı meydana getirebilir.
Azot gazının kullanım alanları oldukça geniştir.


Örneğin ;

Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde;
Amonyak sentezinde ;
Kimya ,tekstil ,gıda ,boya sanayinde inert atmosfer sağlamak ,
Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde;
Elektronik sanayinde ,ampul imalatında ;
Nükleer reaktörlerde;
Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde ;
Tanker ,boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde ;
Tahıl silolarında ;
Işıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında ;
Cam ve çelik yapımında ;
Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede ;
Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde ;
Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde ;