• 0532 233 10 59

Oksijen Gazı

Oksijen , daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; Çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. TSE standartlarına göre sıvı / gaz oksijenin safiyeti minimum % 99,5 olmalıdır. ( TS 2800) Tüpün dış rengi Ral 5002 dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TS 7420)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Monekül Ağırlığı : 32 g/mol
Yoğunluğu (sıvı,-183°C’de) : 1,14 kg / dm³
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm) : 1,43 kg / m³
Kaynama Noktası (1 atm) : -183°C
Erime Noktası (1 atm) : -218,4°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 1,105
Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır.
Uzun süre yüksek miktarda olmamak şartı ile atmosfer basıncında , yüksek safiyetteki oksijen zehirleyici değildir. Zararlı tesiri yoktur.
DİKKAT ! YAKICI GAZ

Normal olarak hava ile yanmayan birçok madde ile şiddetle yanar, özellikle YAĞDAN , petrol ürünlerinden yapılmış malzemelerden ve katrandan uzak tutulmalıdır. Yanlız prinç,bakır,bronz,demir,nikel alaşımları ve saf asbest gibi basınca dayanıklı olarak hazırlanmış malzemeler kullanılmalıdır.

Yakıcı gaz olmasından dolayı oksijen tüplerini parlayıcı ve yanıcı gazlar ile beraber depolamamalı , depolama için havadar yerler tercih edilmeli veya yapılmalı, yakınında sigara ve çıplak alev kullanımını yasaklamalı,berabe rinde kullanılacak bütün ekipmanlar yağdan arındırılmış olmalıdır bu işlem için Tri Klor Etilen veya Karbon Tetra Klorür uygundur.

Oksijen gazının kullanım alanları oldukça çoktur, bu alanlar sanayi ağırlıklıdır. Örneğin ;
Asetilen , LPG , hidrojen gibi yanıcı gazların yanında ;
Metallerin kesimi , kaynağı,sertleştirilmesinde ;
Yüksek irtifa uçuşlarında ;
Çelik ocaklarında karbonun tasfiyesinde ;
Roketlerde hidrojen ile birlikte yakıt olarak ;
Nitrik asit ve etilen üretiminde ; zenginleştirilmesinde;
Cam fırınlarında ;
Seramik fırınlarında ;
Demir çelik fırınlarında ;
Evrensel ve atık su tasfiyesinde ;
Ozon üretiminde ;
İçme suyunun temizlenmesinde ;
Kimyasal oksitleme proseslerinde ;
Tıpta ;akciğer enfeksiyonlarında , anestezide ;
Alüminyum ,Kurşun ,Bakır ,Çinko gibi madenlerin ergitilmesinde ;
Balık üretme çiftliklerinde sudaki oksijenin zenginleştirilmesinde ;
Endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kapasitesinin ve veriminin artması için yanma havasının zenginleşirilmesinde;