• 0532 233 10 59

Medikal Oksijen Gazı

Medikal Oksijen gazı ve Narkoz olarak bilinen Protoksit D’Azot gazı, Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş, üretim ve dolum izni verilmiş olan fabrikalarımızda kapalı sistem olarak üretilmektedir.

MEDİKAL OKSİJEN GAZI:
Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş merkezlerimizde, 4 farklı noktadan yapılan analizler neticesinde likit olarak üretilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek dolum izni alınmış medikal gaz dolum ünitelerimizde kontaminasyon riskini yok edecek şekilde tüplere doldurulmakta, doldurulan tüpler tüp seri numarasına göre analiz edilerek sertifikalandırılmaktadır.

Medikal Oksijen gazı, kullanım durumuna göre likit fazda kriyojenik kaplarda ya da gaz fazda tüpler içerisinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Medikal Oksijen tüplerinin dolum ve sertifika işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüpler itina ile kapaklanmakta, mühürlenmekte, parti numarası ve dolum takibi içeren etiket yapıştırılmaktadır.Mühürleri bozulmuş, etiketi ve sertifikası olmayan Medikal Oksijen tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Dikişsiz çekme çelik tüplerde, gaz fazda, TS 11169 / ISO 4705 Standardına uygun, 230 bar’a kadar sıkıştırılmış şekilde tedarik edilir.

VALF SPESİFİKASYONU (TS 1520 / EN 849):
Biçim : A (Dıştan Vidalı)Anma Çapı : 28,8 veya 19,8 mmGaz Çıkış Ağzı : R3/4” boru vidası

PROTOKSİT D’AZOT GAZI (NARKOZ GAZI):
Fabrikalarımızda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçirilerek üretilmekte ve tüplere doldurulmaktadır. Dolum sonrasında yapılan analizler neticesinde kullanıma uygun olan tüpler mühürlenmekte ve tanıma kartları takılarak müşterilerimize sunulmaktadır. Mühürleri bozulmuş, tanıma kartı olmayan Protoksit D’Azot tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesini tavsiye etmekteyiz.

KULLANIM ALANLARI:
• Anestezi gazı olarak
• Yanmayı destekleyici gaz olarak
• İtici gaz olarak
• Gıda sanayinde krema yapımında
• Otomotiv endüstrisinde motorlarda üstün güç sağlamada

SUNUM ŞEKLİ:
TS 11169 / ISO 4705 Standardına uygun dikişsiz çelik çekme tüpler içerisinde, 0,75 kg/lt dolum faktörü ile doldurularak tedarik edilir. Tüp içerisinde basınç altında sıvılaşmış olarak bulunur. Tüpteki gaz faz basıncı, 15°C’de takriben 44 bar’dır.

VALF SPESİFİKASYONU (TS 1520 / EN849):
Biçim: A (Dıştan Vidalı)Anma Çapı: 28,8 veya 19,8 mmGaz Çıkış Ağzı: R3 / 8” boru vidası